Previous Next

Основно училище "Любен Каравелов", гр. Попово

Възрожденски дух - модерно образование


Иновативно училище


Следвайте ни в Facebook


Следвайте ни в Flickr


Публикации

За връзка с нас

Адрес:
ПК 7800 гр. Попово, обл. Търговище,
ул. „Цар Освободител” №17

Телефони:
Директор: 0608/4 27 74
Помощник-директор: 0608/4 60 42
Счетоводство: 0608/4 60 39
Факс: 0608/4 60 39

Email:
oukaravelov@abv.bg